ПО ПОРЪЧКА

Свържете се с нас

Ще изработим специално за вас, модел от съществуващите ни колекции с оригинален дизайн, създаден само за вас

Мерки

Препоръчително е, да Ви вземем мерки в нашето ателие или на удобно за Вас място.

Получаване

Ще сме готови с поръчката от 2-6 седмици в зависимост от комплексността на изпълнението